Γραμματική Δ τάξης Αγγλικά

FILL IN WITH LIKE OR LIKES:

1. Bob _______ watching TV.

2. His mum doesn't __________ playing football.

3. My friend ___________ swimming in the sea.

Διαβαστε περισσοτερα: Γραμματική Δ τάξης Αγγλικά