Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

1η Εργασία Φιλαναγνωσίας

Διαλέγω ένα βιβλίο που διάβασα και μου άρεσε πολύ και γράφω με λίγα λόγια το περιεχόμενό του.

Το βιβλίο που μου άρεσε - Τμήμα Ε1

Το βιβλίο που μου άρεσε - Τμήμα Ε2