Φυσική Ε' τάξης

Φως και σκιά


Μετακίνησε τον προβολέα για αλλάξεις  το μέγεθος της σκιάς.
 

Άλλαξε το φωτισμό του δωματίου τοποθετώντας κάθε φορά διαφορετική πηγή φωτος στο κέντρο του.
 


Το ηλεκτρικό κύκλωμα

 
Άλλαξε τη θέση του διακόπτη.
 

Τοποθέτησε διάφορα αντικείμενα στο διακόπτη για να δεις αν λειτουργεί το κύκλωμα.
 

Πειράματα φυσικής