ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εδώ θα δημοσιεύεται υλικό που έχουν δημιουργήσει ή επιλέξει οι μαθητές.

Το υλικό μπορεί να είναι:

  • εργασίες, απόψεις, σκέψεις και κείμενα των μαθητών
  • ζωγραφιές ή άλλες κατασκευές
  • φωτογραφίες από αγαπημένα μέρη (τοπία, κτίρια κ.α. - χωρίς πρόσωπα)
  • ενδιαφέροντα κείμενα από άλλο site για αναδημοσίευση (είδηση, άρθρο, άποψη, γεγονός, εκδήλωση, κ.ά.).
  • Το αγαπημένο Youtube video
  • Ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό για δημοσίευση