Μουσεία στο διαδίκτυο

Όλοι οι οδηγοί των αρχαιολογικών μουσείων της Ελλάδας για ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα:

Το Μουσείο Ακροπόλεως E-Book GR  
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο E-Book GR  
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας E-Book GR  
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας E-Book GR
Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο E-Book GR
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου E-Book GR
Δήλος E-Book GR
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς E-Book GR
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών E-Book GR
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης E-Book GR
Ελευσίνα: Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο E-Book GR

Ιστορικοί χάρτες

Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) 
Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης
Η μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) Με κίνηση
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης Σαλαμίνα Αεροφωτογραφία
Η ναυμαχία του Αρτεμισίου (480 π.Χ.) Με κίνηση
Η μάχη του Γρανικού (334 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης
Η μάχη της Ισσού (333 π.Χ.) Βίντεο-χάρτης
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 324 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 527 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 565 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 632 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1025 μ.Χ.
Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204
Χάρτης του διαμελισμού του βυζαντίου μετά το 1204 Με κίνηση
Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Βατάτζη 1222-1250
Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Β' Ασάν, της Βουλγαρίας 1218-1241
Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282
Χάρτης με την εξέλιξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας από το 1204 ως το 1282 Με κίνηση
Χάρτης με τις κατακτήσεις Θεόδωρου Αγγέλου 1215-1230
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1270 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1360 μ.Χ.
Χάρτης της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1451 μ.Χ.
Χάρτης εδαφικής εξέλιξης της βυζαντινής αυτοκρατορίας από το 324 ως το 1451 μ.Χ. Με κίνηση
Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1360 μ.Χ.
Χάρτης με την εξάπλωση των Οθωμανών ως τα 1400 μ.Χ.
Η πορεία του Υψηλάντη κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Μολδοβλαχία Με κίνηση
Η σταδιακή αύξηση της ελληνικής επικράτειας Με κίνηση
Τα βαλκανικά κράτη το 1912 Κατακτήσεις εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο
Πορείες στρατών στο β' βαλκανικό πόλεμο
Τα Βαλκάνια μετά το β' βαλκανικό πόλεμο
Τα Βαλκάνια μετά το β' βαλκανικό πόλεμο και τη δημιουργία αλβανικού κράτους
Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα (1941-1944) Με κίνηση

 

Αυτόματος μεταφραστής

Η "ηλεκτρονική κοπέλα" μεταφράζει κι εκφωνεί το κείμενό μας στη γλώσσα που επιθυμούμε. Προσέξτε τι συμβαίνει στο βλέμμα της καθε φορά που μετακινούμε τον κέρσορα...

 

Address search

Address search   http://showmystreet.com/
Γράψε την οδό σου, τον αριθμό και την πόλη στην πιο πάνω διεύθυνση και θα δεις το αποτέλεσμα