ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

 

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Α1
ΛΕΙΒΑΔΑΡΗ ΚΑΡΜΕΛΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Α2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ Β
ΒΙΓΛΑ ΚΛΑΙΡΗ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Γ1
ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Γ2
ΚΟΚΟΝΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ Δ1
ΘΑΝΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Δ2
ΥΦΑΝΤΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ Ε
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤ
ΛΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΠΡΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΣΟΚΟΛΗ ΓΙΑΝΝΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΙΩΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΠΕ19 Τ.Π.Ε.