Θέατρο Σκιών - Shadow Theatre

Οι μαθητές κατασκεύασαν τις δικές τους φιγούρες και έπαιξαν Θέατρο Σκιών. Επίσης έπαιξαν θέατρο με σκιές χρησιμοποιώντας το σώμα τους.

Pupils constructed their own figures and performed shadow theatre. They also performed by using  their body to make shadows.

Οι μαθητές παίζουν θέατρο σκιών - Pupils acting shadow theatre

9/27/2011

Θέατρο Σκιών: "Ο Καραγκιόζης και το πρόγραμμα     Commenius"
Θέατρο με σκιές: "Χορογραφία"
 
Θέατρο με σκιές: "Ελληνικό Καλοκαίρι 1"
Θέατρο με σκιές: "Ελληνικό Καλοκαίρι 2"