Εθνικοί ζωγράφοι  - National Artists

Οι μαθητές μελέτησαν τους βιογραφίες των Ελληνων ζωγράφων El Greco, Παναγιώτη Τέτση και ήρθαν σε επαφή με χαρακτηριστικά τους έργα. Επίσης, επηρεάστηκαν από τα έργα τους και έκαναν τις δικές τους δημιουργίες.

Pupils studied  the biographies of the Greek painters  El Greco and Panagiotis Tetsis and saw their special characteristics of their work. Moreover, they created their own paintings influenced by the original ones.

Οι δημιουργίες των μαθητών - Pupils' own paintings

9/27/2011