Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε με σκοπό  την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα πιστεύουμε πως με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουμε:

  • Στην εύκολη και άμεση επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς.
  • Στην προβολή των δραστηριοτήτων του σχολείου (εκδηλώσεις, επισκέψεις, εκδρομές, κ.ά.).
  • Στην εξοικείωση των μαθητών στη χρήση της πληροφορικής προκειμένου να δημοσιεύουν εργασίες τους, να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό με ηλεκτρονική μορφή, να αποκτούν γενικές γνώσεις και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Ο ιστότοπος 8dim-patras.ach.sch.gr σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με το Ελεύθερο και Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla! και φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Χρήσιμο υλικό αντλήθηκε από την παλαιότερη ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της ιστοσελίδας έγινε από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου Ελένη Σωτηροπούλου.