Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ»

1 Δεκεμβρίου 2022 8dimpatr 0

Στα πλαίσια του πρώτου θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι μικροί μαθητές της Β΄τάξης μέσα από ένα αριθμό δεξιοτήτων κατάλαβαν ότι τα συναισθήματα υπάρχουν μέσα […]