Επικοινωνία

12 Απριλίου 2024 8dimpatr 0

8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Παλαιών Πατρών Γερμανού 186 Τ.Κ. 26331 Πάτρα 2610275735 2610275002 mail@8dim-patras.ach.sch.gr