Εργαστήριο δεξιοτήτων Δ’ δημοτικού – Ανακύκλωση

Σε αυτή τη θεματική ενότητα οι μαθητές/τριες θα συνειδητοποιήσουν την αξία της ανακύκλωσης, θα διακρίνουν τις κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών και θα υιοθετήσουν στάσεις και δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον”.

Δείτε εδώ…