“Παίρνοντας χρόνο για παρατήρηση και διαπολιτισμική επικοινωνία”

3ος κύκλος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της Στ’ Δημοτικού – Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Δείτε εδώ…