Επίσκεψη της Δ΄τάξης στο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτή, γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ με την ενεργή συμμετοχή τους μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου. Να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις και τους φωτεινούς σηματοδότες.

Δείτε εδώ…